Home  »  Tips & Veiligheid  »  Product en veiligheid  »  

Product en veiligheid

SEL Chemie volgt de marktontwikkelingen op de voet. Zo kunnen wij snel anticiperen op vraagstukken over milieu, veiligheid en wetgeving. Onze producten controleren we steeds kritisch en waar nodig worden ze aangepast aan de eisen van deze tijd.
Onze etiketten zijn voorzien van de vermeldingen volgens actuele wet- en regelgeving (Reach/CLP). Wij raden u aan voor gebruik van onze producten eerst het etiket goed te lezen. Waar nodig onze producten buiten het bereik van kinderen te houden.

 

SEL Chemie werkt volgens REACH. REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen die op 1 juni 2007 in werking is getreden. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen.

 

De kern van de verordening is dat een bedrijf dat chemische stoffen produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten in principe van al die stoffen de risico's moet kennen, maatregelen moet aangeven om die risico's te beheersen en die maatregelen in het eigen bedrijf ook moet doorvoeren.

 

Belangrijk bij inslikken: niet het braken opwekken, maar direct een arts raadplegen en het etiket of de verpakking tonen. Kijk voor meer informatie op http://www.gifwijzer.nl/ voor eerste hulp bij vergiftigingen